Huy Nguyen Studio

• Địa chỉ: 98 Hồ Văn Huê

• Số điện thoại: 08.66.79.6862 - 0909.6789.51

• Email: huynguyenstudio@gmail.com

• Website: http://www.huynguyenstudio.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://huynguyenstudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: http://www.facebook.com/StudioHuyNguyen

• Photographer : Huy Nguyen
Tel : 08.66796862 - 0909.6789.51
Add : 98 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận Dist., HCMC
Email : huynguyenstudio@gmail.com
Website : www.huynguyenstudio.com
Facebook : www.facebook.com/huynguyen.boss
-----------------------------------
Xem thêm nhiều hình ảnh chất lượng cao tại :
Flickr : http://www.flickr.com/photos/huynguyenstudio